Taal actief 4 - groep 8 - Woordenschat extra -Thema 2 week 1b

  
..Taal actief 4
Vul in.
het jurylid - het optreden - op straat staan - verkiezen boven - de verschijning - het commentaar -
er klaar mee zijn - muzikaal - de solist - de auditie -
Iemand die alleen een concert geeft of tijdens een concert van
een orkest een deel alleen speelt.de
Hoe je eruitziet; je kleding, haardracht en make-up.de
Een proefoptreden om te bepalen of je mee mag doen aan een programma of voorstelling.de
De mening die iemand geeft over bijvoorbeeld een optreden.het
Zingen, dansen of iets anders doen voor publiek.het
Iemand die in de jury zit en meebepaalt wie het beste optreden geeft.het
Er genoeg van hebben; er geen zin meer in hebben.
Als je veel gevoel hebt voor muziek.
Ontslagen zijn; je baan kwijt zijn.
Iets uitkiezen omdat je het beter of leuker vindt dan iets anders.