Taal actief 4 - groep 8 - Woordenschat extra -Thema 1 week 1a

  
..Taal actief 4
Vul in.
de betoging - baldadig - op de been - het spandoek - ordinair - ongenoegen - de verkoeling
de rel - de sensatie - de leus
Een ruzie waar een groep mensen bij betrokken is. -
Na de wedstrijd braken er .... uit.de
Ondeugend en wild.
Zin die in het kort vertelt waar je voor of tegen bent.de
Aanwezig zijn; erbij zijn. Bij de demonstratie was er veel politie .. zijn
Niet netjes. Vroeger vonden veel mensen spijkerbroeken ...
Het afkoelen; ervoor zorgen dat het minder warm is.de
Een doek met een leus erop die je omhooghoudt.het
Veel mensen komen samen om tegen iets te protesteren.de
Grote opwinding. Dat opstootje zorgde voor veel ...de
Laten merken dat je iets heel vervelend vindt.zijn kenbaar maken.