Taal Actief versie 4 - Groep 8 - thema 5 extra L 6

  
Schrijf het woord op. Kies uit:
accu - effect - energie - defensie - commandant - interesse - moreel
Mijn broer heeft een baan bij d fensiedefensie
Hij had altijd al intere e voor het leger.
Hier kan hij zijn  nergie kwijt.
De co andant laat de soldaten eindeloos afzien.
Dat schijnt goed voor het m reel te zijn.
In het weekend laadt hij zijn a u op vóór de tv.


 Eén of twee medeklinkers? Schrijf het woord op.
1. Nu 1 maand gratis krant!
p pulair - abo ement
populair -
2. Loog Wendela over erfenis?
schand lige - d tails
-
3. Heden den zevenden Februari negentien honderd en één heb ik ...
hist risch - doc ment
-
4. 'Daar klonk een ijselijke gil.'
spa ende - form lering
-
5. Olie is lichter dan water.
wetenscha elijke - bewe ing
-
6. Een bron dcht bij de familie meldt...
an nieme - bro en
-
7.
i usie - w rheid?
-