Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 4 week 3a

  
Taal actief 4
Vul in : = 1, 2 of 3 letters.
de dsisde dosisde hmorde humor
de htorie de de enere de
aniem aantrelijk
de proganda de het docment het
de vonnien de de verling de
leressen de de keissen de
ngatief de erkenning de
weens het snortje het
het aent het het effet het
de perzien de de oma de
de ommandant de het dderbad het
ao de mieleeuwen de