Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 4 week 1b

  
Taal actief 4
infinitieftegenwoordige tijd verleden tijd
voorbereidenik ik
onderschattenik ik
bestuderenik ik
begeleidenhij hij
uiltleggenhij hij
vinden jij? jij?
ondervindenjij jij
behoedenhij hij
lachenhij hij
hij zij broedde
zij zij kroop
ik ik smolt
hij ik las
ik ik respecteerde
jij? hield jij?
hij hij raadde