Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 4 week 1a

  
Taal actief 4
De betekenis of het synoniem en dan twee vormen van het woord.
up-to-date; modernactueelactuele thema's
geldzaken betreffendeeen financiële bijdrage
de meetlatde de doos met linialen
menselijk; maatschappelijksociaal de dienst
de fabrikant; in de fabriek gemaaktindustriële producten
ambtelijk; formeel; echtofficieelde stukken
bijzondereen speciale band
volmaakt; het doelideaal omstandigheden
misschieneventueeleen verhuizing
per persooneen individuele prestatie
heeft te maken met vrijen en opwindingseksueel de ontwikkeling
uit de koloniekoloniaalhet verleden
uitzonderlijk slimgeniaalhaar ideeën
op winst maken gericht; handelcommerciële bedoelingen