Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 3 week 4b

  
Taal actief 4
tegenwoordige tijdvoltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
hij valt afhij is de man
hij verzendthij heeft de kaarten
hij sluit ophij heeft het konijn
ik verneemik heb het nieuwsbericht
ik roepik heb de kinderen
hij vindtwij hebben het ringetje
hij laat achterhij heeft de paraplu's
hij breekt afhij heeft de flat
hij treedt af hij is de president
hij koopt hij heeft de agenda's
hij verdenkthij werd de man
hij prijsthij heeft de poëzie
hij slaat inhij heeft de weg
zij kiest uitzij heeft de ideeën
hij slaat omhij is de kano's
ik breng meeik heb de flessen
hij zoekthij heeft de pagina's