Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 3 week 4a

  
Taal actief 4
Schrijf de woorden over in het meervoud of met 's of s.
het tremade trema's woensdag's woensdags
het dicteede ochtend
de collegade maandag
de taxide winter
de zebrade zomer
de tas van Jelle tasmorgen
de fotode avond
het diplomade middag
de Eskimode de jas van Hanna jas
de radiode de tas van Maria tas
de babyde de vader van Julia vader
het ideede de familiede
de poriede de fantasiede
het risicode het ingrediëntde

Schrijf over.
de klaar-overde smeuïg
het auto-ongeluk het na-apen
het vanille-ijshet België
Italië non-actief
reëel de ruïnesde
drieëndertigste de 12-jarigede
Zuid-Amerika het tv-programmahet