Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 3 week 2b

  
Taal actief 4
werkwoord -voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
aanwijzenzij heeft de alinea
voorbereidenhij heeft de spreekbeurt
aanbrandenhet is de aardappelen
thuiskomenhij is de vakantiegangers
overblijvenzij zijn de folders
meebrengenhij heeft het eten
vermoedenhij heeft de gang van zaken
overschrijven ik heb de woordenlijst
gravenik heb de sleuf
opblazenik heb de ballonnen
bedenkenhij heeft het verhaal
houdenhij heeft de vergadering
opzoekenhij heeft de route
bezoekenjij hebt het paleis
verliezenzij hebben de wedstrijd
bevriezenhet is het vlees
kopenzij heeft de kleding
afzeggenik heb de afspraken
aandoenik heb de broek