Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 2 week 2b

  
..Taal actief 4
Vul het schema in:
hele werkwoord (infinitief)het voltooid deelwoordhet bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord
onderstrepenik heb onderstreeptde woorden
verlichtenik heb de binnenplaats
ontdekkenik heb de mogelijkheden
aanrakenik heb het volleybalnet
benuttenik heb de kansen
ontsnappenik ben de python
printenik heb het werkstuk
neerzettenik heb de kratten
onthullenik heb het standbeeld
bewerkenik heb het leer

Vul het schema in:
een vorm van het werkwoordhet voltooid deelwoordhet bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoord
hij leedik heb geledenhet verlies
het misluktehet is de tekening
ik zet voorik heb de bal
ik klamp vastik heb de stang
jij lijstte inik heb de foto
pestenik heb de kinderen
jij streedjij hebt de wedstrijd
ik veroorzaakik heb de chaos
strompelenik heb de tocht
ik zaagik heb de panelen