Taal Actief versie 4 - Groep 8 - thema 2 extra L2

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actief Schrijf het samengestelde woord op. [Tip het eerste woord moet in het meervoud]
de bij + de korf = de de brief + de bus = de
de kip + het hok = het de mens + het leven = het
het woord + het boek =het ziek + het huis = het
de zaak + de reisde debloem + de vaas = de


 Maak samengestelde woorden met :
bloem - bak - boom - taal - kast - koek - kooi - kwaad - laan - boek - struik - web
1. beuk de
2. klashet
3. dende
4. duifde
5. kathet
6. krantde
7. paardde
8. pande
9. ribde
10. roosde
11. gebaarde
12. spinhet