Taal Actief versie 4 - Groep 8 - thema 2 extra L10

  
Taal actief Taal actief Taal actief

 Maak een woord door de tussenletter s toe te voegen.
dame + fiets de damesfiets
oorlog + wapenhet
staat + loterijde
verkeer + bordhet
meisje + koorhet
visser + vlootde
dorp + pleinhet


 s, ss, z of sz? Schrijf het woord op.
Op een ochtend zette ik de 1 vuilni... ak buiten.1. vuilniszak
Het was 2 alle... ins rustig in de 2.
3 dorp... traat waarin ik woon.3.
De 4 kapper... aak was nog gesloten.4.
Uit de 5 bakker... aak kwamen heerlijke geuren.5.
Er klonk een hoge 6 meisje... tem.6.
7 Enig... ins onhandig struikelde ik over een losse stoeptegel.7.
Gelukkig kwam net de mevrouw van de 8 thui... org8.
op haar 9 dame... fiets voorbij. 'Snel op de stoep,9.
straks wordt je nog een 10 verkeer... lachtoffer.10.
Ze hield een 11 ij... ak aan 11.
12 weer... ijden van mijn kapotte knie.12.
'Hier laat ik het 13 geen... ins bij zitten.13.
Ik maak er een 14 hal... aak van!14.
De gemeente kan rekenen op een 15 recht... aak!15.
16 Dank... ij hun slechte onderhoud aan de stoep,16.
zit ik nu thuis.'