Taal actief 4 - groep 8 Spelling Thema 1 week 4b

  
Taal actief 4
tegenwoordige tijd -verleden tijd - voltooid deelwoord - volt. deelw. bijvoeglijk gebruikt
ik turfik turfdeIk heb het geturfd.De aantallen
wij jullie zeefdenIk heb het zand .Het zand
de timmerman schaafthij schaafdeHij heeft de balk .De balk
wij verwarrenwij Hij is verward.De man
hij verdwaalthij Hij is .De wandelaar
ik ik Ik heb het .De gecontroleerde resultaten
zij verbeterenzij Ik heb alles .De som
wij trainenwij Wij hebben .De hond
ik herstelik Ik heb hersteld.De fiets
je kleurtje ik heb De tekening
wij bespiedenwij ik heb De reeën
ik ik verplichtte ik werd De vergunning
wij vergrotenwij ik heb De foto's
jullie verspreidenik het werd De folders
ik verkleed meik meik heb me Het kind