groep 7 themawoorden 1 week 3

Als je mensen wilt overhalen praat je net zo lang tegen ze totdat ze mee gaan doen
Toespraak waarin je anderen met argumenten probeert te overtuigen.
Nee zeggen tegen iets of iemand.
Je gemakkelijk kunnen aanpassen.
Je moeilijk kunnen aanpassen.
Heel snel bekend worden. Het nieuws ging .....
Op een overdreven manier zeggen dat iemand heel goed is in iets.
De manier waarop iets gemaakt of gebouwd is.
Het onderwerp.
Niet alleen, maar ook.
Een scherp geluid maken dat pijn doet aan je oren.
Fel en hevig.
overhalen
het pleidooi
afwijzen
flexibel
star
zich als een olievlek verspreiden
iemand de hemel inprijzen
de constructie
het punt
zowel ... als
snerpen
heftig