Taal actief 4 groep 7 themawoorden 1 week 4

Bij zo'n loop haal je geld op voor een goed doel door (rondjes) hard te lopen.
Een spel waarbij je een lot (briefje) koopt en je kans maakt op een prijs.
Markt waar oude, tweedehands spullen verkocht worden.
Iets wat fout gaat, iets wat niet lukt.
Iets wat goed gaat, iets wat lukt.
Werk in een arm land, om ervoor te zorgen dat de mensen in dat land het beter krijgen.
Iets wat helpt om het duidelijker of beter te maken.
Een klein onderdeel van het geheel.
Ervoor zorgen dat iemand meedoet of meehelpt.
Het geld dat je ermee krijgt.
Behalve als, alleen niet als.
Toegeven aan wat iemand van je wil hebben.
Alles zelf moeten doen.
Als een ziekte zich in korte tijd over veel mensen verspreidt.
In ieder geval, altijd.
Krachtig en belangrijk.
Op die plaats.
Ongeveer.
Soorten huizen waarin je kunt wonen.
Dingen waar alle kinderen recht op hebben.
Ziekte die ervoor zorgt dat je lichaam andere ziektes niet meer kan tegenhouden.
Een darmziekte waarbij je moet overgeven en diarree hebt.
Veel waardering voor iets of iemand hebben.
Geen enkele waardering voor iets of iemand hebben.
Als je mensen wilt overhalen praat je net zo lang tegen ze totdat ze mee gaan doen
Toespraak waarin je anderen met argumenten probeert te overtuigen.
Nee zeggen tegen iets of iemand.
Je gemakkelijk kunnen aanpassen.
Je moeilijk kunnen aanpassen.
Heel snel bekend worden. Het nieuws ging .....
Op een overdreven manier zeggen dat iemand heel goed is in iets.
De manier waarop iets gemaakt of gebouwd is.
Het onderwerp.
Niet alleen, maar ook.
Een scherp geluid maken dat pijn doet aan je oren.
Fel en hevig.
de sponsorloop
de loterij
de rommelmarkt
de mislukking
het succes
het ontwikkelingswerk
de ondersteuning
het detail
inschakelen
de opbrengst
tenzij
over de brug komen
er alleen voor staan
de epidemie
hoe dan ook
ingrijpend
ter plekke
circa
de huisvesting
de kinderrechten
de aids
de cholera
respecteren
minachten
overhalen
het pleidooi
afwijzen
flexibel
star
zich als een olievlek verspreiden
iemand de hemel inprijzen
de constructie
het punt
zowel ... als
snerpen
heftig