Taal actief 4 - groep 7 - Woordenschat extra -Thema7 week 2b

  
..Taal actief 4
berispend - de vloeistof - de flacon - de aanhouder wint - verpletteren - ongevaarlijk -
ordenen - riskant - iets afstruinen - herstellen
Iets wat nat en vloeibaar is. Bijvoorbeeld water en melk.de
Een kleine fles.de
Als je maar volhoudt, lukt het wel.
Bestraffend; je geeft iemand een standje.
Repareren.
Een plaats van begin tot eind onderzoeken, speurend naar iets speciaals.
Er kan niets fout gaan; veilig.
Zo opruimen dat je weet waar alles is.
Het kan fout gaan; gevaarlijk.
Met grote kracht platdrukken of platstampen.