Taal actief 4 - groep 7 - Woordenschat extra -Thema 6 week 3b

  
..Taal actief 4
alles in het werk stellen - zijn pas versnellen - resteren - het systeem - ritmisch - noodzakelijk -
de Bijbel - handmatig - machinaal - onverstoorbaar
Iets wat op een doordachte manier geordend of geregeld is.het
Het boek dat voor christenen het woord van God is.de
Alles doen wat je kunt.
Met de hand gemaakt, vaak in een werkplaats.
Met een machine gemaakt, vaak in een fabriek.
Echt nodig.
Je niet laten afleiden; stug doorgaan.
Overblijven; Bijvoorbeeld: er .. nu nog drie woorden.
In een vast ritme; met een vaste regelmaat.
Harder gaan lopen.