Taal actief 4 - groep 7 - Woordenschat extra -Thema 4 week 3a

  
..Taal actief 4
de volwassenheid - verkrijgen - buiten - eeuwen geleden - de stofjas - de explosie - in grote lijnen -
de puberteit - de kindertijd - de ouderdom
De jaren dat je een kind bent.de
De ontploffing.de
Hoge leeftijd.de
De jaren tussen kind zijn en volwassen worden.de
De jaren dat je een volwassen mens bent.de
Een jas die je aandoet als je vuil, stoffig werk gaat doen.de
Behalve. Bijvoorbeeld: .. appels lust ik ook peren.
Heel erg lang geleden.
Zo ongeveer.
Kopen; ervoor zorgen dat iets je eigendom wordt.