Taal actief 4 - groep 7 Thema 1 week 2a

  
Taal actief 4
Schrijf met een s of 's?
winter - 's wintersEskimo - Eskimo's
nachteuro
maandagjojo
de televisiecamerade de ponyde
het dicteede het diplomade
de regiotaxide de lollyde
de babyde het programmade
de discode de pianode
middag het schemade
morgenhet menude
woensdag de abonneede