Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 4 extra L6

  
Taal actief Taal actief Taal actief

 Schrijf woord op. Kies uit:  [ Je hoort jaa-ger, je schrijft jager ]
afdeling - betaling - ervaring - maatregel - medemens - probleem
1. Zegers moeder werkt op de afd ling vleeswaren.
2. Ze heeft veel erv ring in de verkoop.
3. Heeft een klant moeite met de bet ling?
4. Zegers moeder maakt er geen pr bleem van.
5. Ze verzint wel een maatr gel.
6. "Iedereen is mijn m demens" zegt ze.

Eén of twee klinkers? Schrijf het woord op.
1. Het pers neel van de s permarkt komt bij elkaar.
2. Ze houden een bespr king.
3. Is er een pr bleem? Int gendeel.
4. Ieder n is heel tevr den.
5. Het s laris is pas verhoogd.
6. De klanten zijn betrouwb r.
7. Maar er is een  verschot aan taart.
8. B vendien is Zegers moeder j rig.
9. Ze gaat rond met br djes en gl zen.
10. Na het  ten komen alle mensen in bew ging.
11. De kan rie kijkt verb sd toe.