Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 4 extra L4

  
Taal actief Taal actief Taal actief

 Schrijf woord op. Kies uit:  [ hond: Je hoort een t . Maak het woord langer, je hoort dan d of t? ]
beroemd - gebed - verbod - naaldbomen - opstand - verliefd - weerstand
1. Als je op iemand bent, ben je .
2. Als je heel bekend bent, ben je .
3. Als je iets niet wilt, bied je .
4. Als je iets aan God vraagt, doe je een .
5. Als mensen heel boos zijn, komen ze in .
6. Als een boom geen bladeren heeft, is het een .
7. Als je ergens niet mag parkeren, dan geldt daar een parkeer.


t of d ? Schrijf het woord op.
1. Ike tekent graag in haar kla blok.kladblok
2. Het liefst kiest ze een lan schap.
3. Ze zoekt een bijzonder stan punt.
4. Bijvoorbeel op een viaduc .
5. Daar heeft ze een wij s ui zicht .
6. Ze tekent het plattelan .
7. Ganzen op een zan bank in de rivier.
8. Een win molen aan de horizon.
9. Zo geeft Ike een overzich van Nederlan .
10. Ze blijft doorgaan zolang haar gezon heid het toestaat.