Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 4 extra L10

  
Taal actief Taal actief Taal actief

 Schrijf het woord op. Kies uit:  [ bakker - kennis ]
immers - kennis - klasse - kudde - pakket - stemming
1. De ste.... ing in de bus zit er goed in.stemming
2. We zijn i.... ers allemaal op vakantie!.
3. Er zit elke dag een uitstapje in het pa.... et.
4. Als een brave ku.... e lopen we achter de reisleider aan.
5. Hij heeft veel ke.... is van het land.
6. Echt kla.... e hoor, deze busreis.

Vul in.
1. Goed, ja, ik ga a.... oord.het akkoord
2. Muziek van Mozart is kla.... iek.
3. Na een tijdje nadenken, neemt Floor een besli.... ing..de
4. De bovenkant van water heet het o.... vlak.het
5. Blote schoenen., de teensli.... ers.de
6. De werkers op een schip. De bema.... ing.de
7. Een bewoner van een klooster noem je een mo.... ik.de
8. In de oorlog kende Nederland een beze.... ing.de
9. Een jong varkentje, een bi.... etje.het
10. De tijdperiode van 500 -1500 heet de mi.... eleeuwen. de
11. Na zijn operatie was opa een kaspl.... tje.het