Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 3 extra L2

  
Taal actief Taal actief Taal actief

 Schrijf het woord op. Kies uit: [ Cijfer : Dit moet je weten: Je hoort een s, je schrijft een c ]
cel - cement - cent - cirkel - cijfer - centrum
1. Ander woord voor rondje.de
2. De ...de
3. Het ...het
4. Nodig om huizen te bouwen. het
5. Het midden van een stad. het
6. Kamertje in de gevangenis.de


Taal actief C of s? Schrijf het woord op.  [ Cijfer : Dit moet je weten: Je hoort een s, je schrijft een c ]
1. Oscar legt alles heel pre...ies neer.precies
2. De ...itroenen moeten rechts.
3. De lu...ifers er links naast.
4. De krant legt hij ...entraal op tafel.
5. Dit pro...es herhaalt hij elke dag.
6. Hij gebruikt nog net geen ...entimeter.
7. Nu nog een glas voor zijn ...inas.
8. Oscar houdt van ...impel geuk.
9. Zoals ...ijfers invullen in een puzzel.
10. De wereld is voor hem een o...eaan van chaos.
11. ...inds Oscar klein was, heeft hij daar moeite mee.
12. Nu leeft hij in zijn eigen ...irkeltje.
13. In ...tilte en rust is hij het gelukkigst.