Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 2 extra L12

  
Taal actief Taal actief Taal actief..

 Schrijf het woord op. Kies uit: [ Liter : ie of i ? Bij open lettergrepen schrijf je meestal een i ]
idee - juni - studie - kliniek - kritiek - sinas - spion
1. Priklimonade met sinaasappelsmaak.de
2. Opmerkingen bij wat je doet. de
3. Eerste zomermaand.
4. Gedachte over iets. het
5. Iemand die in het geheim dingen uitzoekt. de
6. Ander woord voor een ziekenhuis.de
7. Hij doet een ...... werktuigbouw aan de technische universiteit.de

Taal actief Schrijf het woord op. Kies uit: [ Liter : ie of i ? Bij gesloten lettergrepen schrijf je meestal een ie]
1. Bayram is kamp...oen gewichtheffen.de kampioen
2. Hij drukt zo 80 k...logram op.de
3. Bayram heeft zijn d...ploma gehaald.het
4. Nu werkt hij bij een fabr...kant van s...rtegels.de de
5. In de fabr...k werkt hij met een heftruck.de
6. Die kan nog veel meer k...lo's tillen.de
7. Bayram wilde een ...dee krijgen hoeveel.het
8. Toen k...pte hij de hele truck om.hij
9. De stenen stortten als een law...ne neer.de
10. Maar hij spande zijn rugsp...r.de
11. En zette de truck w...l voor w...l rechtop.het het