Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 2 extra L10

  
Taal actief Taal actief Taal actief..

Taal actief Schrijf het woord op. Kies uit: [ Liter : ie of i ? Bij open lettergrepen schrijf je meestal een i ]
figuur - gitaar - juli - liter - minuut - prima - rivier
1. In jul... gingen we kamperen.juli
2. We hadden een pr...ma plek.
3. De camping lag aan een r...vier.
4. Onze buurman was een raar f...guur.
5. Hij dronk een l...ter sap per m...nuut.
6. Maar hij speelde ook prachtig g...taar.
[ Liter : ie of i ? Bij gesloten lettergrepen schrijf je meestal een ie]

 Schrijf het woord op. Kies uit:
televisie - artikel - limonade - gieter - piramide - titel - kapitein - riool - iedereen
1. Een stukje in een krant.het artikel
2. De beeldbuis. de
3. Een oud bouwwerk in Egypte.de
4. De baas van een schip. de
5. Buizenstelsel onder de grond. het
6. De naam van een boek.de
7. Gebruik je om planten water te geven.de
8. Zoet kinderdrankje.de
9. Ja, we zijn er allemaal, ...... is er.