Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 1 extra L8

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actief Maak de woorden af met:  [ lach, pechvogel. - Er zijn maar een paar woorden met ch, leer ze! ]
chaam - chel - chel - chen - chen - lachen - zelf
1 . glim...glimlachen
2 . ka...
3 . zich...
4 . ku...
5 . jui...
6 . goo...
7 . li...

 ch of g? Schrijf het woord op.
1. Als jo ie was Kris al een pe vogel.jochie
2. Hij had wel aanle voor goo elen.
3. Dus Kris werd goo elaar.
4. Elke vrijda was hij onderwe .
5. Hij genoot van het gejui van het publiek.
6. Voor zijn trucs had hij veel te niek nodi .
7. Op een dag goo elde hij een ka eltje weg.
8. Maar het ding kwam niet meer teru .
9. Kris bleef bezi met gebaren.
10. "Ka els verdwijnen toch niet uit zi zelf?"
11. Zweetplekken bedekten zijn li aam.
12. Hij raakte totaal van sla .
13. Eerst hoorde Kris een ku je uit de zaal.
14. Toen werd hij uitgela en!
15. Het gela kwam als een e o uit de zaal.
16. Wat een pe da !