Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 1 extra L4

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord bij de afbeelding. Kies uit: [ Hoor je ngk ? dan schrijft je nk ]
bankstel - klinkers - pinkje - plankje - sprinkhaan - vonkje
1.  vonkje vonkje 2.  pink
3.  sprinkhaan 4.  klinkers
5.  bankstel 6.  plankje


Taal actiefSchrijf het woord goed op. Kies uit: ng of nk [ Hoor je ngk ? dan schrijft je nk ]
1. Help ons dri water is do errood!drinkwater
2. Iedereen verdri t zich om de waterbak.
3. Er zit een dro en i tvis in!
4. Zijn armen gaan als spri hanen op en neer.
5. Vanaf de looppla willen mensen hem va en.
6. Een dapere jo vrouw spri t in de bak.
7. Ze dwi t de inktvis in een hoek.
8. Dan va t ze hem tussen vier pla jes.
9. "Nu dri t iedereen weer water!"
10. Alleen de wi eliers mopperen.
11. "Frisdra was goed voor onze verkoop."
12. Die opmerki valt niet zo goed.
13. "Wat onda baar !"roept de jonkvrouw.
14. "Voerde jij die i tvis soms dro en?
15. Dat bre t je voor de rechtba !"