Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 1 extra L2

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord goed op. Kies uit:  [ Je hoort ng , je schrijft ng ]
opwinding - wandeling - belasting - zuivering - afsluiting - opmerking - verkiezing
1. Bewolking rijmt op b...bevolking
2. Handeling rijmt op w...
3. Huivering rijmt op z...
4. Aanfluiting rijmt op a...
5. Binding rijmt op o...
6. Inwerking rijmt op o...
7. Aantasting rijmt op b...
8. Bevriezing rijmt op v...


Taal actiefSchrijf het woord goed op. Kies uit: ng of nk [ Hoor je ngk ? dan schrijft je nk ]
1. Mijn broer Thijn woont in een instelli
2. Dat komt, omdat hij erg van stemmi wisselt.
3. Hij kan dan flin om zich heen slaan.
4. Onla s sloeg hij nog een lamp stuk.
5. Daar doen ze een pogi hem beter te maken.
6. Bij goed gedrag krijgt hij een beloni .
7. Een behandeli is schilderen.
8. De lievelin skleur van mijn broer is rood.
9. Een keer kreeg ik een tekeni van hem.
10. Dat was een fijne verrassi !
11. Ik nam hem met een zoen in ontva st.
12. Ik hoop dat Thijn vooruitga boekt.
13. Mijn broer thuis is de beste oplossi .