Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 1 extra L12

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actief ij of ei ? Schrijf de woorden in de goede kolom.  [ woorden met een ei of een ij zijn weetwoorden ]
de arbeider - blijkbaar - bereikbaar - vijftien - de zijkant - het eigendom - de stijging - vlakbij -
het zeilschip - de termijn
 ij ei
de arbeider
de het
de het
de


 ij of ei? Schrijf het woord op.
1. Nijs heeft net zijn r bew s.rijbewijs
2. Nu wil hij op r s door de woest n.
3. Zijn ouders hebben veel tw fels.
4. Maar Nijs is  genw s.
5. Hij bew st dat ze ongel k hebben.
6. Hij maakt een l stje met belangr ke dingen.
7. Zoals batter en en pl sters.
8. Hij heeft een goede beschr ving van de weg.
9. Dan vertrekt hij uit N megen.
10. Wegr den! Nu is het vr dag!
11. De zon lijkt  ndeloos ver weg maar toch vlakb .