Taal Actief versie 4 - Groep 6 - thema 1 extra L10

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actief Kies uit:  [ woorden met een ei of een ij zijn weetwoorden, leer ze! ]
aardbei - aanleiding - eigenaar - keihard - weinig - zeilschip
1 . Een zomervrucht.de
2 . Heel hard.
3 . Iemand die iets bezit.de
4 . Niet veel, maar .....
5 . Reden voor iets.de
6 . Een boot die wind nodig heeft.het

 ij of ei? Schrijf het woord op.
1. Mijn buurm sje gaat een tr nreis maken.
2. Helemaal van  ndhoven naar Par s .
3. Ze gaat daar een opl ding doen .
4. Voor mij is Frankr k  ndeloos ver weg.
5. Kan ik haar nog t dig tegenhouden? .
6. Tot het afsch d bedenk ik allerl redenen.
7. Maar uit ndelijk zeg ik: "Mag ik mee?"
8. Ik verwacht een w gering.
9. Ze zal k hard lachen.
10. Maar ze zegt: "Alt d, het is toch vlakb ."