taal actief versie 4 Groep 5 - Woordenschat thema 3 week 1a

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefKies uit de volgende woorden:
tussenin - het totaal - de paperclip - opmeten - de homp - de gnoe - het gewicht - de kilometer -
de meetlat - de schouderhoogte - tot slot
Hoeveel iets of iemand weegt.het
Alles bij elkaar.het
Dier uit Afrika. Lijkt een klein beetje op een koe. de
Groot stok, een brok.de
Duizend meter.de
Lat waarmee je dingen opmeet.de
Daarmee klem je velletjes papier aan elkaar vast.de
De afstand van de grond tot aan je schouder.de
Meten hoe lang of breed of hoog iets is.
In het midden, tussen de anderen.
Ten slotte, aan het eind. (het laatste onderdeel)