taal actief versie 4 Groep 5 - Woordenschat thema 2 week 3b

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefKies uit de volgende woorden:
op de klippen lopen - zo meteen - opvrolijken - sierlijk - met zijn allen - de storm - de zomertijd -
de wintertijd - de orkaan - de pijlstaartrog
Iedereen doet of gaat mee.
Tegen een rots varen (en dan zinken).
Mooi, met golvende lijnen of bewegingen.
Zo direct, over een paar tellen.
Ervoor zorgen dat iemand vrolijk wordt.
De heel harde storm. (windkracht 12)de
Grote, platte vis met een lange pijlstaart. de
De heel harde wind. (windkracht 9)de
In oktober wordt de klok een uur teruggezet. Daardoor is het 's ochtends eerder licht.de
In maart wordt de klok een uur vooruitgezet. Daardoor blijft het 's avonds langer licht.de