taal actief versie 4 Groep 5 - Woordenschat thema 2 week 1b

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefKies uit de volgende woorden:
de metro - het spoor - de vlucht - noteren - verdwalen - waarlangs - te binnen schieten -
noteren - zonnen - zich voornemen
De trein. Wij reizen per ... .het
Een ondergrondse tram, de ondergrondse.de
De reis per vliegtuig.de
Opschrijven.
Ineens iets weer weten.
Niet meer weten waar je bent.
Waar het langs gaat. De weg ... wij lopen, gaat naar het station.
Met jezelf afspreken iets te doen.
In de zon liggen om bruin te worden.