taal actief versie 4 - Groep 5 - Woordenschat thema 1 week 1b

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefKies uit de volgende woorden:
de voet - per se - wrikken - zelden - het uitzicht - het terras - de speurtocht - de top - de trede
Beslist. Bijvoorbeeld: Hamid wilde ... meedoen met voetballen.
Een tocht met opdrachten waarbij je ook de weg moet zoeken.de
Een soort pleintje bij een huis of restaurant waar je buiten kunt zitten.het
Het bovenste punt. De ... van de berg.de
De vlakke delen van een trap zijn de ... n. de
Wat je ziet als je vanaf een bepaalde plek om je heen kijkt.het
Waarmee iets op de grond staat. De tocht begon aan de ... van de berg.de
Iets heen en weer bewegen om het los te krijgen.
Heel soms.