Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 8 les 10

  
Taal actiefTaal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf de woorden over.
indrukindrukopeensafspraak
diefstalhoeveelomhoog
toekomstinzetvoetstap
feestdagfietstochtviltstift
inktvisvuilnismanOudjaar
frisdrankbierglazenzakdoek