Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 7 les 8

  
Taal actiefTaal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord op. Een woord met een tweetekenklank.
Hier zien we een b_____tengewoon raar kunstwerkbuitengewoon
Even in mijn pap_____ren kijken wat het precies is.
Dat is niet helemaal d_____delijk. Volgens de folder heet het:
Het einde. We zien drie k_____kendeuren. Het lijkt
wel of ze dr_____gen om te vallen, maar dat is niet zo.
Ze worden bij elkaar geh_____den door
metalen b_____zen. Zo te zien zijn het stukken
waterl_____ding, want er zit kraantjes aan. Ik hoor
ook rare gel_____den. Laten we maar snel doorlopen.
Zo meteen ontploft de boel nog.