Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 7 les 15

  
Taal actiefTaal actief Taal actief

Taal actiefWelk woord staat hier? = f, ff of v Taal actief = s, ss of z.
nee neefneen neeje
staa staen staaje
dui duien duije
wol wolen wolje
raa raen raaje
kal kaleren kalje
kla klaen klaje
laar laaren laarje
koolmee koolmeen koolmeeje
mui muien muije
poepoeenpoeje