Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 6 les 4***

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefWelk woorddeel past achter al deze halve woorden?Schrijf het hele woord op.
doch❤
win❤
mons❤
minis❤

Taal actiefSchrijf de woorden over.
het ongelukhet de ontvoerdersde
vandaagvanmorgen
de burgerde het portrethet
het onderzoekhet de foldersde
Sinterklaashet vensterhet