Taal actief 4 - groep 5 Thema 4 week 1 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
het ontbijt het bijna De voorraad is uitverkocht.
de wereld de de avond De duurt nog lang.
honderd de hoofdstad De van België heet Brussel.
noordoostde verte In de zag ik de Afsluitdijk.
het speelgoedhet gevaarlijkDat zwaard is .
het verstand het het potloodWaar is mijn gebleven?
het verzethet voorzichtig Ben je wel genoeg?