Taal actief 4 - groep 5 Thema 3 week 1 vervolg

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 Taal actief 4Taal op maat 2
Vul in.
het tijdschrifthet schatrijk Zij zijn .
de wedstrijd de krijgen Wij weinig hulp.
de zeilbootde de dijk Op de liep een geit.
de partij de de tijdschriften Allebei de komen eind mei.
de steiger de zichzelfZij vindt klein.
terwijlTaal op maat 2 de aandachtde
wij krijgenwij het weiland De trein rijdt door het .