Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 2 week 3

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord goed op.
de treinende het gele treintjehet gele
de dreigingde de koeien in de weide in de wei
het weilandhet de koperen leidingde koperen
de verpreidingde dat is het eindedat is het
de hooibergde het enorme uitzichthet enorme
de opleidingde de fijne schoolreisde fijne
de scheidingde de houten steigerde houten
de keizerde ik sta te juichenik sta te
wij seinenwij het grote karweihet grote
veiligmijn eigen paleismijn paleis