Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 2 week 2 vervolg

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord goed op.
de grachtende de meisjes duwende meisjes
zij juichenzij ik doe het opnieuwik doe het
de kachelde het akelige nieuwshet akelige
verplichtik ben benieuwdik ben
de rechterhandde de enorme pechvogelde enorme
de rechterkantde de groene roeibootde groene
nieuwede gevaarlijke leeuwinde gevaarlijke
de gedachtede het frisse gezichthet frisse
ik bedachtik ik moest lachenik moest
tochje hebt pechje hebt