Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 2 week 2

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord goed op.
de ochtendde het meisje duwthet meisje
zij juichenzij de zwarte spreeuwde zwarte
de goochelaarde de nieuwe sproeierde nieuwe
de techniekde de sluwe vosde vos
rechtde aardige dochterde aardige
dichterbijde leuke gedichtjesde leuke
nieuwede beroemde dichterde beroemde
de nieuwstede het oude gezichthet oude
de grachtde ik spring achteropik spring
prachtigje hebt pechje hebt