Taal Actief versie 4 - Groep 5 - thema 2 week 1 vervolg

  
Taal actief Taal actief Taal actief

Taal actiefSchrijf het woord goed op.
het nieuwtjehet de kraaiende
zij zaaienzij de spreeuwde
de afschuwde mooier
de meeuwende zij schreeuwenzij
het nieuwsberichthet de eerstede
de zwaluwde de kooiende
vernieuwdehet sneeuwdehet
de dooierde het leeuwtjehet
ruwerdoordat
nieuwerde moeitede