Taal actief 4 - groep 4 Thema 8 week 2b

  
..Taal actief 4
Vul in.
de druppelsde de brillende
wij kunnenwij de bakkerde
de bossende de huttende
wij bakkenwij de appelsde
de vissersde de pottende
de kattende de blokkende
de spinnende de grappende
de trappende de klappende
wij vallenwij de rattende
wakkerde stammende
de sterrende de kippende