Taal actief 4 - groep 4 Thema 7 week 2

  
..Taal actief 4
Vul in.
de mondde het maskerhet
de handde de zolderde
ergensde wondde
verderanders
zondernetjes
nergensmorgen
roodhet hoofdstukhet
minderde dokterde
simpelde hoofdstadde
onderde kelderde