Taal actief 4 - groep 4 Thema 7 week 1 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
het hoofdhet de schuldde
het zandhet de haardde
het paardhet de maandde
het woordhet het filmpjehet
hardhet broertjehet
oudhet bewijshet
roodhet landhet
kwaadde tandde
gladde vriendde
gewoonde windde