Taal actief 4 - groep 4 Thema 7 week 1

  
..Taal actief 4
Vul in.
het beginhet de soldaatde
het kraampjehet de hondde
de vaderde de schilderde
de hoedde het stoeltjehet
de baardde de avondde
het strandhet het gelukhet
de bandde het hemdhet
de brandde wildeen beest
breedopen
goedvreemd