Taal actief 4 - groep 4 Thema 6 week 3 vervolg

  
..Taal actief 4
Vul in.
het duimpjehet de grondde
het boompjehet het zaadhet
het harthet kloptde plantde
ik loop hardik loop het bladhet
het raampjehet de haardde
de afstandde het vuurtjehet
de tijdde het huisjehet
slechtblind
kwaadblond
koudwildeen dier