Taal actief 4 - groep 4 Thema 6 week 3

  
..Taal actief 4
Vul in.
de tandde de baardde
het broodhet de mondde
het hoofdhet de maandde
het bordhet de bandde
het poosjehet het landhet
het zandhet het vrouwtjehet
de eendde het zoontjehet
de doodde het neefjehet
goedhet broertjehet
vreemdhet tuintjehet